"about books" — Słownik kolokacji angielskich

about books kolokacja
Popularniejsza odmiana: about the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o książkach
  1. about przyimek + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Want to tell the world about a book you've read?

    Podobne kolokacje: