"about a book" — Słownik kolokacji angielskich

about a book kolokacja
Popularniejsza odmiana: about the book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o książce
  1. about przyimek + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Want to tell the world about a book you've read?

    Podobne kolokacje: