"Public demand" — Słownik kolokacji angielskich

Public demand kolokacja
Popularniejsza odmiana: public demand
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zapotrzebowanie społeczne
  1. public przymiotnik + demand rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Every year the public demands more from its schools, he said.

powered by  eTutor logo