"public demand" — Słownik kolokacji angielskich

public demand kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapotrzebowanie społeczne
  1. public przymiotnik + demand rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Every year the public demands more from its schools, he said.