"Precious time" — Słownik kolokacji angielskich

Precious time kolokacja
Popularniejsza odmiana: precious time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Cenny czas
  1. precious przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She wasn't important enough for more of his precious time.

    Podobne kolokacje: