"Port Authority plans" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: authority plans
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Plany kapitanatu portu
  1. authority rzeczownik + plan czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The authority plans to spend $41 million on the program.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Port Authority plans" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Port Authority plans" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik