"authority plans" — Słownik kolokacji angielskich

authority plans kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plany władzy
  1. authority rzeczownik + plan czasownik
    Bardzo silna kolokacja

    The authority plans to spend $41 million on the program.

    Podobne kolokacje:

podobne do "authority plans" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "authority plans" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik