"New design" — Słownik kolokacji angielskich

New design kolokacja
Popularniejsza odmiana: new design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nowy projekt
  1. new przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At that time a new design was not expected to be needed.

    Podobne kolokacje: