"new design" — Słownik kolokacji angielskich

new design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowy projekt
  1. new przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    At that time a new design was not expected to be needed.

    Podobne kolokacje: