"Native man" — Słownik kolokacji angielskich

Native man kolokacja
Popularniejsza odmiana: native man
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Rodzinny człowiek
  1. native przymiotnik + man rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was going to be a race, us against a dozen men native to this place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo