"native man" — Słownik kolokacji angielskich

native man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rodzinny człowiek
  1. native przymiotnik + man rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was going to be a race, us against a dozen men native to this place.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo