"Major expansion" — Słownik kolokacji angielskich

Major expansion kolokacja
Popularniejsza odmiana: major expansion
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Główny rozwój
  1. major przymiotnik + expansion rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In early May 2011, the first major expansion of the system was made.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo