"Large wave" — Słownik kolokacji angielskich

Large wave kolokacja
Popularniejsza odmiana: large wave
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duża fala
  1. large przymiotnik + wave rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I know all the large waves and a good many of the small ones.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo