"Large reserve" — Słownik kolokacji angielskich

Large reserve kolokacja
Popularniejsza odmiana: large reserve
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duży zapas
  1. large przymiotnik + reserve rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But some said they would have been more comfortable with a larger reserve.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo