"natural reserve" — Słownik kolokacji angielskich

natural reserve kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naturalny zapas
  1. natural przymiotnik + reserve rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I had to learn to get past my natural reserve.