"injured reserve" — Słownik kolokacji angielskich

injured reserve kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ranny zapas
  1. injured przymiotnik + reserve rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both players were placed on injured reserve for the rest season.

    Podobne kolokacje: