"large reserve" — Słownik kolokacji angielskich

large reserve kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży zapas
  1. large przymiotnik + reserve rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But some said they would have been more comfortable with a larger reserve.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo