"Large group" — Słownik kolokacji angielskich

Large group kolokacja
Popularniejsza odmiana: large group
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wieloosobowa grupa
  1. large przymiotnik + group rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They actually make up a large group nearly half of people over 65.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo