"group" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

group rzeczownik

rzeczownik + group
Kolokacji: 734
age group • advocacy group • rights group • interest group • trade group • minority group • support group • opposition group • ...
group + rzeczownik
Kolokacji: 182
group member • group therapy • group discussion • group exhibition • group activity • Group b • group leader • Group a • group tour • ...
group + czasownik
Kolokacji: 647
group forms • group consists • group representing • group claims • group opposes • group disbands • group comprises • group sponsors • ...
czasownik + group
Kolokacji: 277
support groups • group dedicated • group opposed • group called • group based • group headed • group led • include groups • ...
przymiotnik + group
Kolokacji: 840
small group • large group • ethnic group • nonprofit group • environmental group • religious group • terrorist group • militant group • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • They actually make up a large group nearly half of people over 65.
  • I do have a large group of friends and get out a lot.
  • I would now like to turn to the large groups.
  • A large group of his young friends had just left.
  • He has no idea at all about what's involved in moving a large group of people from one place to another.
  • "We start out with a small group of leaders and go on to larger groups."
  • There was also a large group of people above 60 years old.
  • In 2008, they ran with a large group of Go!
  • Or as if they were both members of some larger group.
  • The large groups only want it from 2004, in any case.
7. terrorist group = grupa terrorystyczna terrorist group
10. diverse group = różnorodna grupa diverse group
11. civic group = miejska grupa civic group
12. Islamic group = Grupa islamska Islamic group
13. armed group = banda zbrojna armed group
14. paramilitary group = członek organizacji paramilitarnej grupa paramilitary group
15. particular group = szczególna grupa particular group
16. select group = ścisłe grono select group
17. radical group = radykał grupa radical group
18. vocal group = wokalna grupa vocal group
19. separate group = oddzielna grupa separate group
21. racial group = grupa rasowa racial group
22. Muslim group = Muzułmańska grupa Muslim group
23. distinct group = wyraźna grupa distinct group
26. advisory group = komitet doradczy, komitet konsultacyjny advisory group
28. rival group = konkurencyjna grupa rival group
29. bipartisan group = dwupartyjna grupa bipartisan group
30. tribal group = grupa plemienna tribal group
31. influential group = istotna grupa influential group
33. functional group = grupa funkcyjna (rodzaj podstawnika w związku organicznym) functional group
35. non-profit group = bezdochodowa grupa non-profit group
36. Washington-based group = Waszyngtoński-oprzeć/opierać grupa Washington-based group
39. informal group = grupa nieformalna informal group
40. dominant group = widoczna grupa dominant group
43. demographic group = demograficzna grupa demographic group
44. nonpartisan group = nonpartisan grupa nonpartisan group
45. Islamist group = Islamista grupa Islamist group
47. vulnerable group = grupa zagrożona, grupa ryzyka vulnerable group
48. Hispanic group = Iberyjska grupa Hispanic group
49. Protestant group = Protestancka grupa Protestant group
50. social group = grupa społeczna social group
51. musical group = zespół muzyczny musical group
53. Jewish group = Żydowska grupa Jewish group
54. entire group = cała grupa entire group
55. Christian group = Chrześcijańska grupa Christian group
56. Palestinian group = Palestyńska grupa Palestinian group
57. outside group = poza grupą outside group
59. experimental group = grupa doświadczalna experimental group
62. whole group = cała grupa whole group
63. specific group = konkretna grupa specific group
64. professional group = zawodowa grupa professional group
67. political group = formacja polityczna political group
69. gay group = gejowska grupa gay group
70. powerful group = potężna grupa powerful group
71. regional group = grupa regionalna regional group
72. medical group = medyczna grupa medical group
73. criminal group = grupa przestępcza criminal group
77. active group = czynna grupa active group
78. Native group = Rodzinna grupa Native group
79. broad group = szeroka grupa broad group
80. major group = główna grupa major group
81. national group = krajowa grupa national group
82. original group = oryginalna grupa original group
83. final group = ostatnia grupa final group
84. financial group = grupa finansowa financial group
86. new group = nowa grupa new group
87. little group = grupka little group
88. big group = duża grupa big group
89. only group = jedyna grupa only group
90. young group = młoda grupa young group
91. popular group = popularna grupa popular group
92. hip-hop group = hip-hop grupa hip-hop group
95. old group = stara grupa old group
96. German group = Niemiecka grupa German group
97. mixed group = zróżnicowana grupa mixed group
98. important group = ważna grupa important group
99. early group = wczesna grupa early group
100. black group = czarna grupa black group
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 162
przyimek + group
Kolokacji: 42
between groups • among groups • across groups • in groups • for groups • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.