"nonprofit group" — Słownik kolokacji angielskich

nonprofit group kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nonprofit grupa
  1. nonprofit przymiotnik + group rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The building has been used by several local nonprofit groups.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo