"Large gathering" — Słownik kolokacji angielskich

Large gathering kolokacja
Popularniejsza odmiana: large gathering
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Liczne zgromadzenie
  1. large przymiotnik + gathering rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's always interesting to watch where people sit when they walk into a large gathering.

powered by  eTutor logo