PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"Large firm" — Słownik kolokacji angielskich

Large firm kolokacja
Popularniejsza odmiana: large firm
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duża firma
  1. large przymiotnik + firm rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He'd left a large firm and gone off on his own.