BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"large firm" — Słownik kolokacji angielskich

large firm kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duża firma
  1. large przymiotnik + firm rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He'd left a large firm and gone off on his own.

powered by  eTutor logo