"Large collection" — Słownik kolokacji angielskich

Large collection kolokacja
Popularniejsza odmiana: large collection
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duże kolekcjonowanie
  1. large przymiotnik + collection rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "We have never moved this fast before on a large collection."

powered by  eTutor logo