"Interesting choice" — Słownik kolokacji angielskich

Interesting choice kolokacja
Popularniejsza odmiana: interesting choice
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Interesujący wybór
  1. interesting przymiotnik + choice rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It's an interesting choice of words, and I speak up.

powered by  eTutor logo