"Innovative feature" — Słownik kolokacji angielskich

Innovative feature kolokacja
Popularniejsza odmiana: innovative feature
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Nowatorska cecha
  1. innovative przymiotnik + feature rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite many new and innovative features, the C636 could not hold its own.

powered by  eTutor logo