"innovative feature" — Słownik kolokacji angielskich

innovative feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nowatorska cecha
  1. innovative przymiotnik + feature rzeczownik
    Silna kolokacja

    Despite many new and innovative features, the C636 could not hold its own.

powered by  eTutor logo