"Funny name" — Słownik kolokacji angielskich

Funny name kolokacja
Popularniejsza odmiana: funny name
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Zabawne imię
  1. funny przymiotnik + name rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Funny name and I don't know why he got it.

    Podobne kolokacje: