"funny name" — Słownik kolokacji angielskich

funny name kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zabawne imię
  1. funny przymiotnik + name rzeczownik
    Silna kolokacja

    Funny name and I don't know why he got it.

    Podobne kolokacje: