"Eastern accent" — Słownik kolokacji angielskich

Eastern accent kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wschodni akcent
  1. eastern przymiotnik + accent rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He had a touch of some Eastern European accent Marie looked away from bun over to me again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo