"eastern part" — Słownik kolokacji angielskich

eastern part kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wschodnia część
  1. eastern przymiotnik + part rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The eastern part of the line began service on March 28, 2004.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo