"eastern edge" — Słownik kolokacji angielskich

eastern edge kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wschodni brzeg
  1. eastern przymiotnik + edge rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some residential development has already taken place on the eastern edge of the site.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo