"Early style" — Słownik kolokacji angielskich

Early style kolokacja
Popularniejsza odmiana: early style
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesny styl
  1. early przymiotnik + style rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the earlier style of play is still with us.

    Podobne kolokacje: