"early style" — Słownik kolokacji angielskich

early style kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesny styl
  1. early przymiotnik + style rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the earlier style of play is still with us.

    Podobne kolokacje: