"Early Song" — Słownik kolokacji angielskich

Early Song kolokacja
Popularniejsza odmiana: early song
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wczesna Piosenka
  1. early przymiotnik + song rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The earlier songs might almost be said to need a word of introduction.

    Podobne kolokacje: