"early song" — Słownik kolokacji angielskich

early song kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wczesna piosenka
  1. early przymiotnik + song rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The earlier songs might almost be said to need a word of introduction.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo