"Clinical use" — Słownik kolokacji angielskich

Clinical use kolokacja
Popularniejsza odmiana: clinical use
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Kliniczne wykorzystanie
  1. clinical przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In my own experience, however, I never found the tests of much clinical use.

    Podobne kolokacje: