"clinical use" — Słownik kolokacji angielskich

clinical use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kliniczne wykorzystanie
  1. clinical przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In my own experience, however, I never found the tests of much clinical use.

    Podobne kolokacje: