"Beautiful thing" — Słownik kolokacji angielskich

Beautiful thing kolokacja
Popularniejsza odmiana: beautiful thing
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piękna rzecz
  1. beautiful przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He would like to own everything, if possible, especially beautiful things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo