"Beautiful Woman" — Słownik kolokacji angielskich

Beautiful Woman kolokacja
Popularniejsza odmiana: beautiful woman
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Piękna kobieta
  1. beautiful przymiotnik + woman rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She was the most beautiful woman he had ever seen.

    Podobne kolokacje:

podobne do "Beautiful Woman" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "Beautiful Woman" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
określenie "puszystej" kobiety (skrót od "Big Beautiful Woman") = BBW