BLACK FRIDAY -50%.Kurs eTutor angielski -50% tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"Be safe." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Be safe." po angielsku

obrazek do "safe" po polsku obrazek do "safe" po polsku
przymiotnik
Stopniowanie: stopień wyższy  safer, stopień najwyższy  the safest
 1. bezpieczny
  I feel safer in the car when I wear a seat belt. (Czuję się bezpieczniej w samochodzie, kiedy mam zapięte pasy.)
  It's not safe to be outside during a storm. (Nie jest bezpiecznie być na zewnątrz podczas burzy.)
  Children felt safe with their parents. (Dzieci czuły się bezpiecznie ze swoimi rodzicami.)
  It seems safe to say that he has already won the competition. (Można bezpiecznie powiedzieć, że już wygrał zawody.)
  Are they safe? (Czy oni są bezpieczni?)
  link synonim: secure
 2. pewny
  Is he a safe source of information? (Czy on jest pewnym źródłem informacji?)
  This investment is safe, I swear. (Przysięgam, ta inwestycja jest pewna.)
 3. bezkolizyjny (np. jazda)
  We should discuss safe driving during driving lessons. (Powinniśmy omawiać bezkolizyjną jazdę podczas lekcji prowadzenia samochodu.)
  See you on Friday and have a safe drive. (Do zobaczenia w piątek i życzę wam bezkolizyjnej jazdy.)
rzeczownik
 1. sejf
  He keeps all his money in a safe. (On trzyma wszystkie swoje pieniądze w sejfie.)
  What's the combination to this safe? (Jaki jest szyfr do tego sejfu?)
  The thief managed to break into our safe! (Złodziejowi udało się włamać do naszego sejfu!)
przysłówek
Stopniowanie: stopień wyższy  safer, stopień najwyższy  the safest
 1. bezproblemowo, w porządku British English potocznie
  We got there safe. (My dotarliśmy tam bezproblemowo.)
  The concert went safe. Everyone enjoyed it. (Koncert przebiegł bezproblemowo. Wszystkim się podobało.)
wykrzyknik
 1. siema (używane przez młodzież) British English potocznie
  Safe. Where are you going? (Siema. Gdzie się wybierasz?)
  "Jake!" "Safe, nice to see you, Tom." ("Jake!" "Siema, miło cię widzieć, Tom.")
rzeczownik
 1. guma, kondom American English slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo