"Authority fails" — Słownik kolokacji angielskich

Authority fails kolokacja
Popularniejsza odmiana: authority fails
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Oceny niedostateczne władzy
  1. authority rzeczownik + fail czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    An effort to provide that authority failed earlier this year.

    Podobne kolokacje: