Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"wrong" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wrong przymiotnik

wrong + rzeczownik
Kolokacji: 134
wrong place • wrong side • wrong thing • wrong direction • wrong turn • wrong answer • wrong message • wrong impression • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
1. wrong place = niewłaściwe miejsce wrong place
2. wrong side = zła strona wrong side
  • Wouldn't want to get on the wrong side of her.
  • Didn't do to get on the wrong side of him.
  • Then you have come to the wrong side of the world.
  • You don't want to get on the wrong side of these people.
  • In fact, he still seemed to be on the wrong side of the road.
  • Being on the wrong side of the road didn't help either.
  • They drive on the wrong side of the road here.
  • And so far, at least, the Bush administration has been on the wrong side.
  • And we're already way over on the wrong side of her.
  • They always seemed to be on the wrong side of history.
3. wrong thing = błędna rzecz wrong thing
6. wrong turn = zła kolej wrong turn
7. wrong answer = nieprawidłowa odpowiedź, błędna odpowiedź wrong answer
8. wrong message = zła wiadomość wrong message
9. wrong decision = niewłaściwa decyzja wrong decision
11. wrong impression = złe wrażenie wrong impression
12. wrong move = zły ruch wrong move
14. wrong person = błędna osoba wrong person
15. wrong hand = błędna ręka wrong hand
16. wrong kind = zły rodzaj wrong kind
17. wrong word = błędne słowo (dotyczy korekty tekstu) wrong word
18. wrong idea = zły pomysł wrong idea
21. wrong man = nie ten człowiek wrong man
22. wrong end = błędna resztka wrong end
23. wrong people = błędni ludzie wrong people
24. wrong question = złe pytanie wrong question
25. wrong foot = błędna stopa wrong foot
26. wrong guy = błędny facet wrong guy
28. wrong track = zła droga wrong track
29. wrong moment = zły moment wrong moment
30. wrong conclusion = złe zakończenie wrong conclusion
31. wrong path = zła droga wrong path
32. wrong color = zły kolor wrong color
33. wrong note = fałszywa notatka wrong note
34. wrong one = zły wrong one
35. wrong name = złe imię wrong name
36. wrong tree = błędne drzewo wrong tree
37. wrong address = zły adres wrong address
38. wrong sort = błędny gatunek wrong sort
39. wrong type = zły typ wrong type
40. wrong order = złe polecenie wrong order
41. wrong information = błędna informacja wrong information
42. wrong button = zły guzik wrong button
43. wrong approach = złe nadejście wrong approach
44. wrong part = błędna część wrong part
45. wrong product = zły produkt wrong product
46. wrong road = zła droga wrong road
47. wrong woman = błędna kobieta wrong woman
48. wrong crowd = błędny tłum wrong crowd
49. wrong house = zły dom wrong house
50. wrong target = błędny cel wrong target
51. wrong angle = błędny kąt wrong angle
52. wrong turning = złe tokarstwo wrong turning
czasownik + wrong
Kolokacji: 16
prove wrong • go wrong • guess wrong • feel wrong • see wrong • find wrong • ...
przysłówek + wrong
Kolokacji: 56
terribly wrong • horribly wrong • completely wrong • morally wrong • seriously wrong • absolutely wrong • far wrong • totally wrong • ...
wrong + przyimek
Kolokacji: 12
wrong with • wrong about • wrong on • wrong for • wrong in • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.