"wrong woman" — Słownik kolokacji angielskich

wrong woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błędna kobieta
  1. wrong przymiotnik + woman rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He hadn't had the brains and judgment to keep his hands off the wrong woman.

    Podobne kolokacje: