"wind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wind rzeczownik

rzeczownik + wind
Kolokacji: 56
chill wind • trade wind • winter wind • north wind • west wind • night wind • wind of several mph • wind of several miles • storm wind • ...
wind + rzeczownik
Kolokacji: 76
wind turbine • wind farm • wind speed • wind power • wind instrument • wind tunnel • wind gust • wind direction • Wind Ensemble • ...
wind + czasownik
Kolokacji: 242
wind blows • wind carries • wind whips • wind howls • wind gusts • wind rises • wind whistles • wind shifts • wind sweeps • wind dies • ...
czasownik + wind
Kolokacji: 48
get wind • bring winds • produce winds • report winds • catch the wind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
(2) report, whisper
Kolokacji: 2
1. reach winds = wiatry zasięgu reach winds
2. make with winds = zrób z wiatrami make with winds
3. attain winds = osiągnij wiatry attain winds
4. make wind = marki wiatr make wind
5. attain with winds = osiągnij z wiatrami attain with winds
6. rush wind = wiatr pleciony z sitowia rush wind
7. strike with winds = strajk z wiatrami strike with winds
8. peak with winds = szczyt z wiatrami peak with winds
9. hit with winds = uderz z wiatrami hit with winds
10. trail wind = wiatr szlaku trail wind
(7) protect, prevent
Kolokacji: 2
(8) endure, go, survive
Kolokacji: 3
(9) provide, sustain, maintain
Kolokacji: 3
przymiotnik + wind
Kolokacji: 173
strong wind • high wind • cold wind • hot wind • light wind • solar wind • sustained wind • warm wind • gusty wind • fierce wind • ...
przyimek + wind
Kolokacji: 21
of wind • with winds • against the wind • into the wind • by the wind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.