ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wind rzeczownik

rzeczownik + wind
Kolokacji: 56
chill wind • trade wind • winter wind • north wind • west wind • night wind • wind of several mph • wind of several miles • storm wind • ...
wind + rzeczownik
Kolokacji: 76
wind turbine • wind farm • wind speed • wind power • wind instrument • wind tunnel • wind gust • wind direction • Wind Ensemble • ...
wind + czasownik
Kolokacji: 242
wind blows • wind carries • wind whips • wind howls • wind gusts • wind rises • wind whistles • wind shifts • wind sweeps • wind dies • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 61
(1) blow, bluster, puff
Kolokacji: 3
1. wind causes = wiatr powoduje wind causes
2. wind brings = wiatr przynosi wind brings
4. wind makes = wiatr robi wind makes
5. wind plays = wiatr igra wind plays
6. wind creates = wiatr wywołuje wind creates
7. wind gives = wiatr daje wind gives
8. wind produces = wiatr wytwarza wind produces
9. wind generates = wiatr wywołuje wind generates
10. wind results = wyniki wiatru wind results
11. wind raises = wiatr podnosi wind raises
12. wind works = wiatr pracuje wind works
13. wind returns = powroty wiatru wind returns
14. wind wreaks = wiatr wyładowuje wind wreaks
(15) reach, hit, exceed, peak
Kolokacji: 4
(18) destroy, erase
Kolokacji: 2
(22) snatch, snap, nip, claw
Kolokacji: 4
(23) help, ease, calm, still, quiet
Kolokacji: 5
(24) bore, carve, chase, slice
Kolokacji: 4
(25) sting, bite, burn
Kolokacji: 3
(26) smell, caress, smack
Kolokacji: 3
(27) shred, tease
Kolokacji: 2
czasownik + wind
Kolokacji: 48
get wind • bring winds • produce winds • report winds • catch the wind • ...
przymiotnik + wind
Kolokacji: 173
strong wind • high wind • cold wind • hot wind • light wind • solar wind • sustained wind • warm wind • gusty wind • fierce wind • ...
przyimek + wind
Kolokacji: 21
of wind • with winds • against the wind • into the wind • by the wind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.