"wind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wind rzeczownik

rzeczownik + wind
Kolokacji: 56
chill wind • trade wind • winter wind • north wind • west wind • night wind • wind of several mph • wind of several miles • storm wind • ...
wind + rzeczownik
Kolokacji: 76
wind turbine • wind farm • wind speed • wind power • wind instrument • wind tunnel • wind gust • wind direction • Wind Ensemble • ...
wind + czasownik
Kolokacji: 242
wind blows • wind carries • wind whips • wind howls • wind gusts • wind rises • wind whistles • wind shifts • wind sweeps • wind dies • ...
czasownik + wind
Kolokacji: 48
get wind • bring winds • produce winds • report winds • catch the wind • ...
przymiotnik + wind
Kolokacji: 173
strong wind • high wind • cold wind • hot wind • light wind • solar wind • sustained wind • warm wind • gusty wind • fierce wind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
(3) cold, dusty
Kolokacji: 2
(6) solar, stellar
Kolokacji: 2
(8) gusty, blustery, calm
Kolokacji: 3
(12) cool, wintry, sub-zero
Kolokacji: 3
(14) political, turbulent
Kolokacji: 2
(15) stiff, steady
Kolokacji: 2
(20) sudden, high-speed, fast, slow
Kolokacji: 4
(22) powerful, mighty
Kolokacji: 2
(23) soft, mild, balmy
Kolokacji: 3
(24) harsh, rough, gritty, sandy
Kolokacji: 4
1. harsh wind = surowy wiatr harsh wind
2. rough wind = ostry wiatr rough wind
3. gritty wind = zapiaszczony wiatr gritty wind
4. sandy wind = piaszczysty wiatr sandy wind
(25) dark, foul, wicked, evil
Kolokacji: 4
(26) raw, new
Kolokacji: 2
(29) straight-line, vertical
Kolokacji: 2
(32) fitful, intermittent
Kolokacji: 2
(33) stinging, merciless
Kolokacji: 2
(35) vagrant, errant
Kolokacji: 2
(36) invisible, supersonic
Kolokacji: 2
(37) bone-chilling, chilling
Kolokacji: 2
(38) mournful, restless, oncoming
Kolokacji: 3
(39) shrill, snowy
Kolokacji: 2
(40) stratospheric
Kolokacji: 1
przyimek + wind
Kolokacji: 21
of wind • with winds • against the wind • into the wind • by the wind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.