"wind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wind rzeczownik

rzeczownik + wind
Kolokacji: 56
chill wind • trade wind • winter wind • north wind • west wind • night wind • wind of several mph • wind of several miles • storm wind • ...
wind + rzeczownik
Kolokacji: 76
wind turbine • wind farm • wind speed • wind power • wind instrument • wind tunnel • wind gust • wind direction • Wind Ensemble • ...
wind + czasownik
Kolokacji: 242
wind blows • wind carries • wind whips • wind howls • wind gusts • wind rises • wind whistles • wind shifts • wind sweeps • wind dies • ...
czasownik + wind
Kolokacji: 48
get wind • bring winds • produce winds • report winds • catch the wind • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. get wind = dostawać wzdęcia get wind
2. bring winds = spowoduj wiatry bring winds
3. produce winds = wytwórz wiatry produce winds
4. report winds = wiatry raportu report winds
6. feel the wind = poczuj wiatr feel the wind
7. hear the wind = usłysz wiatr hear the wind
8. break wind = puścić bąka break wind
9. wind blown = wiatr rozkwitły wind blown
10. cause winds = wiatry powodu cause winds
11. reach winds = wiatry zasięgu reach winds
12. make with winds = zrób z wiatrami make with winds
13. attain winds = osiągnij wiatry attain winds
przymiotnik + wind
Kolokacji: 173
strong wind • high wind • cold wind • hot wind • light wind • solar wind • sustained wind • warm wind • gusty wind • fierce wind • ...
przyimek + wind
Kolokacji: 21
of wind • with winds • against the wind • into the wind • by the wind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.