ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wind condition" — Słownik kolokacji angielskich

wind condition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): warunek wiatru
  1. wind rzeczownik + condition rzeczownik
    Silna kolokacja

    Because of the wind conditions, no Russian soldiers were injured.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo