Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wall" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wall rzeczownik

rzeczownik + wall
Kolokacji: 267
stone wall • brick wall • Berlin Wall • rock wall • glass wall • cell wall • castle wall • cave wall • canyon wall • bedroom wall • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 88
3. Berlin Wall = Ściana berlińska Berlin Wall
4. rock wall = kamienna ściana, skalna ściana rock wall
6. cell wall = ściana komórkowa cell wall
8. cave wall = jaskinia ściana cave wall
11. canyon wall = kanion ściana canyon wall
12. curtain wall = ściana osłonowa, ściana kurtynowa curtain wall
13. tunnel wall = tunel ściana tunnel wall
14. prison wall = ściana więzienna prison wall
15. plaster wall = ściana gipsowa plaster wall
16. palace wall = pałac ściana palace wall
17. corridor wall = korytarz ściana corridor wall
18. granite wall = granitowa ściana granite wall
19. marble wall = marmurowa ściana marble wall
20. gallery wall = galeria ściana gallery wall
21. cliff wall = klif ściana cliff wall
22. fortress wall = twierdza ściana fortress wall
23. sea wall = mur chroniący przed falami sea wall
24. metal wall = metalowa ściana metal wall
25. temple wall = świątynia ściana temple wall
26. steel wall = ściana stalowa steel wall
27. side wall = ściana boczna side wall
29. city wall = mur miasta, mur miejski city wall
30. north wall = północ ściana north wall
31. west wall = zachód ściana west wall
32. kitchen wall = ściana kuchenna kitchen wall
33. town wall = miasto ściana town wall
34. cabin wall = kabina ściana cabin wall
35. chest wall = ściana klatki piersiowej chest wall
  • She pressed her hands against the hard wall of his chest.
  • Her arms folded against the hard wall of his chest.
  • And before she knew what he was about, David had jerked her against the wall of his chest.
  • There will also be a scar on the chest wall.
  • She pressed a desperate hand against the wall of his chest.
  • Her hands flew up, pushing against the wall of his chest.
  • The physical examination will focus on the chest wall, lungs, and heart.
  • The heart battered like a fist against the chest wall.
  • He pictured the man's heart, black and beating, behind the wall of his chest.
36. stucco wall = tynk ściana stucco wall
37. cavity wall = mur szczelinowy, mur podwójny cavity wall
38. artery wall = tętnica ściana artery wall
39. mountain wall = ściana górska mountain wall
41. cavern wall = jaskinia ściana cavern wall
42. perimeter wall = ściana graniczna perimeter wall
43. end wall = ostatnia ściana end wall
44. masonry wall = mur kamienny masonry wall
45. mud wall = błoto ściana mud wall
46. bathroom wall = łazienka ściana bathroom wall
47. Jonathan Wall = Jonatan Wall Jonathan Wall
48. vessel wall = statek ściana vessel wall
49. valley wall = dolina ściana valley wall
50. adobe wall = ściana z cegły suszonej na słońcu adobe wall
51. boundary wall = ściana graniczna boundary wall
53. crater wall = krater ściana crater wall
54. tent wall = namiot ściana tent wall
55. courtyard wall = dziedziniec ściana courtyard wall
56. limestone wall = wapień ściana limestone wall
58. foundation wall = mur fundamentowy foundation wall
59. outfield wall = zapole ściana outfield wall
60. wall of one's home = ściana z czyjś dom wall of one's home
61. compound wall = związek chemiczny ściana compound wall
62. wall of water = ściana wody wall of water
63. wall of fire = ściana ognia wall of fire
64. basement wall = ściana w suterenie basement wall
65. cement wall = ściana cementowa cement wall
66. dam wall = tama ściana dam wall
67. sandstone wall = ściana piaskowcowa sandstone wall
68. Kremlin wall = Kreml ściana Kremlin wall
69. log wall = ściana wieńcowa log wall
70. body wall = ściana do ciała body wall
71. wood wall = drewniana ściana wood wall
72. pit wall = ściana górnicza pit wall
73. Mr. Wall = Mr. Ściana Mr. Wall
74. field wall = pole ściana field wall
75. museum wall = ściana muzealna museum wall
76. tile wall = kafelek ściana tile wall
77. partition wall = ścianka działowa, przepierzenie partition wall
78. block wall = blok ściana block wall
79. monastery wall = klasztor ściana monastery wall
80. cylinder wall = cylinder ściana cylinder wall
81. earth wall = ziemska ściana earth wall
82. slurry wall = ściana szczelinowa (system konstrukcyjny) slurry wall
83. warehouse wall = magazyn ściana warehouse wall
84. garage wall = ściana garażowa garage wall
85. barn wall = stodoła ściana barn wall
86. hallway wall = przedpokój ściana hallway wall
87. tube wall = ściana metra tube wall
88. enclosure wall = miejsce odgrodzone ściana enclosure wall
wall + rzeczownik
Kolokacji: 115
Wall Street • wall painting • wall hanging • wall panel • wall space • Occupy Wall Street • wall clock • Wall Street Journal • ...
wall + czasownik
Kolokacji: 170
wall encloses • wall separating • wall rises • wall collapses • wall falls • wall stands • wall seems • wall comes • wall contains • ...
czasownik + wall
Kolokacji: 127
include walls • wall is decorated • wall is painted • wall is covered • line the walls • climb the wall • build a wall • wall is constructed • ...
przymiotnik + wall
Kolokacji: 338
outer wall • far wall • thick wall • concrete wall • inner wall • opposite wall • solid wall • blank wall • interior wall • outside wall • ...
przyimek + wall
Kolokacji: 49
without walls • close to the wall • with walls • in front of the wall • against the wall • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.